Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców

Problemy, jakie napotykają kierowcy w momencie kolizji drogowej, która była spowodowana z winy innego uczestnika ruchu drogowego, a której nie potrafią udowodnić sprawiają, że potrzebują oni dodatkowej pomocy, najczęściej prawnej. Artykuł omawia ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców.

Kolizje drogowe często powodują duże koszty, a przede wszystkim narażają na stres i sytuacje, które w niektórych przypadkach mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z policyjnymi statystykami w ubiegłym roku w czasie świąt było aż 621 wypadków, rannych było 839, a śmierć poniosło 69 osób. Dość często policja zatrzymuje nietrzeźwych kierowców, których nieostrożna jazda naraża zdrowie i życie innych. Efektem takich zdarzeń są wysokie kary, odebranie dowodu rejestracyjnego albo prawa jazdy.

 

Prawa kierowcy

Każdy kierowca narażony jest na wypadek z własnej winy lub innych użytkowników dróg. Kiedy dochodzi do odpowiedzialności za popełnione czyny, nie wszyscy potrafią się obronić, przez co ponoszą olbrzymie koszty. Zawsze jednak kierowca, który spowodował kolizję lub wypadek ma prawo do adwokata i obrony w sądzie.
Samodzielne egzekwowanie swoich praw, takich jak:

–  domniemanie niewinności,
–  nieświadome dopuszczenie się niedozwolonego czynu,
–  argumentacja dla zmniejszenia kosztów odszkodowania, bywa trudna, zawiła i nie kończy się pomyślnie.

Każdy ma jednak prawo do wynajęcia Radcy Prawnego, chociaż korzystanie z usług fachowca dużo kosztuje. Na szczęście istnieją na rynku ubezpieczenia, które mogą pomóc kierowcy wybrnąć z trudnej sytuacji. Chodzi tu o polisy, które chronią przed ryzykiem przegrania procesu sądowego i kosztami sądowymi.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Dzięki niemu nie trzeba się bać występowania w sądzie, można też zminimalizować wydatki na prawników oraz na koszty postępowania sądowego i administracyjne, które zawsze towarzyszą sprawom w sądzie. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje:

–   wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego oraz biegłych sądowych,
–   zwrot kosztów procesu, w przypadku jego przegrania,
–   zwrot kosztów dojazdu na rozprawę, także za granicę,
–   zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego,
–   obronę w przypadku naruszenia przepisów dotyczących wykroczeń,
–   obronę przy naruszeniu przepisów w postępowaniu karnym, np.: w sytuacji przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
–   zwrot kosztów opłat pozwu.

Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje również dochodzenie roszczeń z tytułu szkody wywołanej czynem niedozwolonym, wyrządzonej osobie lub rzeczy należącej do poszkodowanego, a także szkód wynikających z umów dotyczących pojazdu (OC). Adwokat opłacony przez towarzystwo ubezpieczeniowe będzie  reprezentował ubezpieczonego także w sytuacjach związanych z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy czy próbą wypłaty zaniżonego odszkodowania. Dlatego warto mieć takie ubezpieczenie.