Ubezpieczenie NNW – co należy o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie NNW jest kupowane przez właścicieli samochodów, pracodawców czy studentów. Czego ono tak naprawdę dotyczy? Czy warto je posiadać? Artykuł ten przybliży nam kwestie związane z ubezpieczeniem NNW.

Każdy z nas boi się utraty zdrowia oraz życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dlatego decydujemy się na wykupienie polisy NNW, która swoim zakresem obejmuje takie zdarzenia. Oferta ta jest zatem skierowana do wszystkich: uczniów szkół podstawowych, studentów, pracodawców, kierowców, tak naprawdę każdy może wykupić to ubezpieczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć? Jaki zakres ochrony posiada ta polisa? Kto powinien ją przede wszystkim wykupić?

Obecnie na rynku ubezpieczeń możemy wyróżnić kilka rodzajów polisy NNW. Oprócz ubezpieczenia ogólnego, które swoim zakresem obejmuje całe życie człowieka, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują nam rozmaite warianty, dostosowane do naszych potrzeb. Jednym z nich jest komunikacyjne NNW, które obowiązuje tylko w przypadku zdarzeń spowodowanych wypadkami czy kolizjami drogowymi związanymi z ruchem pojazdów mechanicznych. Kolejnym wariantem tego ubezpieczenia jest NNW dla uczniów, które obejmuje swoim zakresem ochronę  ucznia w szkole oraz w drodze do i z niej. W tym przypadku tylko zdarzenia, które zaistniały w tym czasie objęte są polisą. Podobnie działają turystyczne polisy NNW, które obowiązują wyłącznie podczas wyjazdu czy wakacji. Możemy zatem wykupić polisę o bardzo wąskim zakresie lub taką obejmującą całe nasze życie – zależy to wyłącznie od nas samych i posiadanych środków finansowych.

Informacje podstawowe o ubezpieczeniu NNW

Ubezpieczenia NNW należą do grupy ubezpieczeń osobowych. Osoba posiadająca takie zabezpieczenie może domagać się odszkodowania, jeżeli dozna nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje skutki określone w umowie. Standardowe ubezpieczenie zawieramy na okres 12 miesięcy, choć jak zostało wspomniane powyżej, możliwe są tzw. umowy krótkookresowe na czas określonego wyjazdu. Jeśli zdecydujemy się kupić polisę w ramach uczęszczania na studia czy będąc uczniem szkoły podstawowej, wówczas opiewa ona na dużo niższą sumę i jest jednakowa dla wszystkich uczniów. Natomiast, gdy zdecydujemy się na ubezpieczenie obejmujące swoim zasięgiem całe nasze życie, wówczas suma odszkodowania będzie dużo wyższa. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od różnych czynników, m.in. sumy, na którą się ubezpieczamy, wykonywanego zawodu, czasu trwania polisy, wieku oraz rejonu geograficznego.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są przede wszystkim trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków bądź śmierć ubezpieczonego. I tak, np. w czasie podróży samochodem ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i jego pasażerowie – polisa ta obejmuje wówczas wypadki powstałe na terenie naszego kraju, jak również poza jego granicami.

Zakres ubezpieczenia zależy przede wszystkim od wybranego wariantu, najczęściej obejmuje ono swoją ochroną takie sytuacje, jak:
– trwały uszczerbek na zdrowiu (do 100% sumy ubezpieczenia),
– śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (50% lub 100% sumy ubezpieczenia),
– zwrot kosztów protez, środków pomocniczych,  przeszkolenia zawodowego dla inwalidów.

Sumę ubezpieczenia ustalamy sami, zatem im większą wybierzemy, tym wyższą będziemy płacili składkę ubezpieczeniową. Warto, by suma była na tyle wysoka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku pokryła wszystkie nasze straty finansowe i pomogła nam szybko wrócić do zdrowia.

Wyłączenia i opcje dodatkowe

Zanim podpiszemy polisę NNW, przeczytajmy uważnie rozdział w OWU o wyłączeniach, czyli w jakich sytuacjach nie uzyskamy lub nasza rodzina odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW możemy również poszerzyć o opcje dodatkowe, co wiąże się oczywiście ze wzrostem wysokości składki ubezpieczeniowej. Należą do nic,h m.in.: zwrot kosztów protezy w przypadku amputacji kończyny, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej, wariant ubezpieczenia na wypadek choroby tropikalnej, wariant ubezpieczenia na wypadek obrażeń odniesionych w wyniku wojny lub ataku terrorystycznego.