Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Oferty firm ubezpieczeniowych w zakresie dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – ubezpieczenie AC i NNW.

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wiele się dzieje. To pewnie za sprawą tego, że coraz więcej Polaków posiada samochody, a często w jednym gospodarstwie domowym jest więcej niż jeden pojazd. Oprócz obowiązkowego OC, którą musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego, wśród ubezpieczeń komunikacyjnych są również inne propozycje.

Najpopularniejszym z nich jest ubezpieczenie AC – auto casco. Zapewnia ono ochronę w przypadku zdarzeń powstałych w związku z ruchem tego pojazdu. Wypłata odszkodowania  następuje, jeżeli właściciel lub kierujący pojazdem jest sprawcą zdarzenia, bądź ów sprawca jest nieznany np. zbiegł z miejsca wypadku. Wszystkie zasady wypłaty odszkodowania omawiają dodatkowe regulaminy, a szczególnie OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument odrębny dla każdej firmy ubezpieczeniowej, z którym przed podpisaniem umowy warto, a nawet należy się dokładnie zapoznać. Warto wymienić sytuacje, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie AC. Przede wszystkim jest to:

– kradzież,
– zderzenie z innym samochodem lub pojazdem mechanicznym,
– zderzenie ze zwierzęciem lub jakimś przedmiotem,
– uszkodzenie z własnej winy,
– uszkodzenie przez osoby trzecie,
– uszkodzenia spowodowane pożarem lub działaniem sił natury (powódź, huragan, itp.)
– wybuch.

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo indywidualnie podchodzą do swoich klientów i konstruują AC pod konkretne potrzeby kupujących. W związku z tym tworzą różne kombinacje. I tak np. można wykupić tylko ubezpieczenie od kradzieży lub tylko od kradzieży i uszkodzenia z własnej winy. Możemy modyfikować AC, tak aby dostosować je do naszych wymagań. Należy tylko znaleźć ubezpieczyciela, który daje takie możliwości, ale nie powinno to być trudne.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie AC możemy wykupić w dowolnym momencie. Najczęściej umowę podpisujemy na czas dwunastu miesięcy, ale i ten wymóg nie jest już ściśle przestrzegany. Ważne, aby pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadał ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC.

 

Kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest NNW. Chroni ono nas od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferta NNW dla kierowców jest dość popularna i praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe może nam coś zaproponować. NNW chroni nas, a właściwie nasze zdrowie i życie w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, w wyniku zdarzenia drogowego. Możemy oczekiwać odszkodowania lub zwrotu kosztów leczenia, a w przypadku śmierci naszym bliskim zostanie wypłacone odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe proponują dwie wersje ubezpieczenia NNW. Pierwsza przypisana jest do kierowcy. Obojętnie jakim pojazdem pojedziemy (prywatnym czy służbowym), podlegamy działaniu ubezpieczenia i w momencie wypadku możemy oczekiwać wypłaty sumy ubezpieczenia. Druga opcja, to polisa NNW przypisana do samochodu. Ktokolwiek będzie prowadził nasz pojazd w chwili nieszczęśliwego wypadku, otrzyma odszkodowanie, o ile posiada uprawnienia do kierowania pojazdem (prawo jazdy).

Nie ważne jakie ubezpieczenie: AC czy NNW, zawsze zapoznajmy się z wszelkimi regulaminami i warunkami ubezpieczenia. Nie podejmujmy decyzji pod wpływem chwili czy emocji, bo możemy potem żałować. Warto zasięgnąć informacji od znajomych, którzy korzystali z usług wybranego przez nas ubezpieczyciela. Można sprawdzić sytuację finansową firmy, jednak zawsze warto zasięgnąć opinii byłych i teraźniejszych klientów.