Warunki i zakres ubezpieczenia hipotecznego

Ubezpieczenie hipoteczne chroni zarówno bank, jak i kredytobiorcę przed ryzykiem niemożności dotrzymania warunków spłaty zadłużenia. W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest tak niestabilny, ubezpieczenie kredytu hipotecznego należy do podstawowych, jakie powinniśmy wykupić. Jakie są warunki i zakres takiego ubezpieczenia?

Wiele młodych małżeństw marzy o swoim własnym domu. Rzadko stać nas na kupno mieszkania z oszczędności. Pozostaje wspólne mieszkanie z teściami, wynajem kawalerki albo kredyt hipoteczny. To ostatnie rozwiązanie pozwala spełnić marzenie o własnym lokum, ale jednocześnie obciąża nas finansowo na niemal całe życie. Zobowiązanie kredytowe trwa przeciętnie 30 lat, może trwać krócej, co wiąże się z wyższą ratą miesięczną. W tej sytuacji warto dodatkowo ubezpieczyć kredyt od nieprzewidzianych wypadków, które uniemożliwią nam spłacanie rat.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to zabezpieczenie banku od ryzyka nie wywiązywania się ze spłacania zadłużenia przez kredytobiorcę. Ochrona ta trwa od momentu zawarcia umowy o kredyt do dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, później zabezpieczeniem staje się sama nieruchomość.
Bank wymaga od nas co roku wykupienia ubezpieczenia mieszkania. Jego zakres obejmuje takie zdarzenia, jak: pożar, uderzenie pioruna, zalanie, deszcz ulewny i inne. Jest to ubezpieczenie obligatoryjne, bez którego nie otrzymamy kredytu.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia obejmuje zazwyczaj wysokość kredytu razem z odsetkami. Natomiast wysokość składki ubezpieczeniowej określa towarzystwo ubezpieczeniowe. Zależy ona min. od metrażu, wyposażenia, dzielnicy i kondygnacji, na której mieści się nasze lokum. Mieszkający na parterze muszą się liczyć z płaceniem nieco wyższej składki od pozostałych sąsiadów. Kredytobiorca płaci ją w pełnej wysokości za cały okres udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu nie przysługuje mu zwrot składki. Klient decyduje się na dowolną formę opłaty: miesięczną, kwartalną  półroczną bądź roczną.

Odszkodowanie

W sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie wywiązywać się ze spłacania zadłużenia, bank  wzywa go do zapłaty powstałych zaległości bądź proponuje ich odroczenie na jakiś czas. Wiele banków w sytuacji utraty pracy umożliwia zawieszenie spłacania rat nawet na 24 miesiące, nadal jednak trzeba spłacać odsetki. Jeżeli po upływie wyznaczonego czasu nie nastąpi dalsza spłata, wtedy dojdzie do wypowiedzenia kredytu. W takiej sytuacji towarzystwo wypłaca rekompensatę bankowi, natomiast on ewentualne roszczenia przeciwko kredytobiorcy sceduje na towarzystwo.

Ubezpieczenia dodatkowe

Aby uniknąć sytuacji wypowiedzenia kredytu warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem kredytu hipotecznego. Już teraz w niektórych bankach funkcjonują różne warianty ubezpieczeń kredytów hipotecznych:

– na okres przejściowy, czyli do czasu wpisu do hipoteki,
– z niskim wkładem własnym,
– na wypadek utraty wartości nieruchomości,
– na wypadek utraty pracy,
– od hospitalizacji. 

Wszystkie te ubezpieczenia zabezpieczają kredytobiorcę przed sytuacją, w której nie może spłacić kredytu. W przypadku osób samotnych banki wymagają dodatkowo ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub na życie. Pamiętajmy, aby czytać wszystko dokładnie, a szczególnie akapity dotyczące wyłączeń, czyli sytuacji, w których nie przysługuje wypłata odszkodowania.
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to nie tylko wyraz przezorności, ale i zwykłej odpowiedzialności. Nasz dom obok zdrowia i rodziny to najważniejsze sprawy w życiu. Warto dbać o nie dużo wcześniej, a nie dopiero w momencie tragedii. W obecnej chwili na rynku istnieje wiele firm ubezpieczeniowych, które oferują rozmaite ubezpieczenia. Każdy z nas, nawet ten szczególnie wymagający, znajdzie coś dla siebie.