Ubezpieczenie nagrobka

Często wspominamy bliskich, którzy od nas odeszli. Czy wobec publikowanych w mediach statystyk dotyczących kradzieży i dewastacji na cmentarzach nie powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu nagrobków? Nagrobki można ubezpieczyć wykupując dodatkową opcję przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania. Ubezpieczenie chroni nie tylko od kradzieży czy dewastacji, ale także od powodzi, huraganu czy upadku drzewa.

Tylko niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowały się na wprowadzenie ubezpieczenia nagrobków do swojej oferty. Jest to opcja dodatkowa do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi zazwyczaj kilka procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

W jednej z firm ubezpieczeniowych (w ramach ubezpieczenia nieruchomości), po opłaceniu dodatkowej składki możemy ubezpieczyć nagrobek. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w nagrobkach lub grobowcach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powstałych na skutek kradzieży, dewastacji oraz zdarzeń losowych takich jak huragan, powódź, czy upadek drzewa. Nie gwarantuje jednak klientowi odszkodowania za szkody nieprzekraczające 100 zł, powstałe w takich elementach nagrobka jak: wazony z granitu, literki czy ławeczki. Składka za to ubezpieczenie wynosi 1% sumy ubezpieczenia.

Można też wykupić na rynku ubezpieczeń tzw. samodzielne ubezpieczenie nagrobków, które jest ubezpieczeniem samodzielnym wówczas, kiedy jest zawarte w ramach ubezpieczenia nieruchomości dla osób fizycznych. Ubezpieczenie obejmuje płytę wraz z tablicą lub rzeźbą nagrobną albo grobowiec z dostępnym wnętrzem. Wykupując to konkretne ubezpieczenie, można liczyć na odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych: powodzi, śniegu, huraganu, jak również kradzieży i dewastacji. Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za szkody spowodowane: osuwaniem czy zapadaniem się ziemi oraz działalnością zarządów cmentarzy czy przedsiębiorstw pogrzebowych. Atutem tego ubezpieczenia jest ubezpieczenie elementów dekoracyjnych nagrobka jak: litery, wazony czy ławki. W tym wypadku wysokość składki uzależniona jest od wartości nagrobka, ok. 2% tej kwoty.

Kolejna oferta zawiera ubezpieczenie nagrobka, pod warunkiem zawarcia ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub kradzieży z włamaniem i rozboju. W tym przypadku można ochronić się przed kosztami powstałymi na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych (huraganu, nawalnego deszczu, gradu, powodzi), kradzieży czy wandalizmu. Ubezpieczyciel wyłącza jednak szkody powstałe w elementach dekoracyjnych nagrobka takich jak: zdjęcia, misy, wazony, ławki oraz na skutek: osunięcia się ziemi, czy spowodowanych przez Zarząd Cmentarza lub firmę pogrzebową. Składka uzależniona jest od sumy ubezpieczenia mienia oraz stanowi ok 8% tej kwoty.

Ubezpieczać czy nie ubezpieczać?

Oferty proponowane przez powyższe towarzystwa nie są wszechstronne, ale wobec rosnących ceny usług kamieniarskich, warto się nad nimi zastanowić. Aby uniknąć nieporozumień związanych z zakresem ochrony, warto przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać zawarte w niej zasady. Może się bowiem okazać, że ubezpieczenie:

– nie obejmuje obsunięcia, usuwania się i zapadania ziemi,
– nie obejmuje szkód wynikających z działalności zarządu cmentarzy, przedsiębiorstw pogrzebowych, firm kamieniarskich (np. uszkodzeń powstałych przy budowie grobu),
– nie obejmuje elementów powstałych w elementach dekoracyjnych nagrobka, np. zdjęć, mis, wazonów, rzeźb, posągów, ławek czy liter.

Odszkodowanie

Możemy nie otrzymać wypłaty z ubezpieczenia, jeżeli o wyrządzonej szkodzie nie poinformujemy zarządu cmentarza oraz policji. Warunkiem zawarcia umowy jest załączenie aktualnej fotografii nagrobka w ujęciu obrazującym ogólny wygląd i sposób wykonania. Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać po 15 dniach od zawarcia umowy.

Dowiedz się więcej, jak i gdzie możesz ubezpieczyć nagrobek: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/mieszkania-domu/a/jak-ubezpieczyc-nagrobek/408.html