Ubezpieczenia turystyczne

Nadszedł czas wyjazdu na upragniony urlop. W tym czasie koncentrujemy się głównie na tym, co mamy ze sobą zabrać. Myślimy też o czekających nas przyjemnościach,  ale niejednokrotnie zapominamy o tym, że w czasie urlopu mogą nas spotkać nieprzyjemne chwile. Zarówno w czasie podróży, jak i w miejscu urlopowego pobytu, możemy doświadczyć  wielu  problemów związanych  z chorobą  lub wypadkiem. Nie bez znaczenia jest też troska o nasz bagaż i przedmioty osobistego użytku.

Przed każdym wyjazdem, szczególnie przed wyjazdem poza granice Polski, powinniśmy pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym. Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe warto wybrać takie, które gwarantuje nam szeroki zakres ubezpieczenia. Należy faworyzować ubezpieczycieli, którzy  pozwalają nam wybrać tylko interesujące nas opcje. Polisa powinna  przecież uwzględniać nasze rzeczywiste potrzeby.

Większość ubezpieczycieli, w przypadku choroby lub wypadku, udziela koniecznej pomocy po telefonicznym zawiadomieniu i to o dowolnej porze dnia. Ubezpieczyciel znajduje odpowiednią placówkę medyczną i podpowiada  jak najszybciej uzyskać pomoc. W większości przypadków, ubezpieczeni nie muszą pokrywać kosztów pomocy, bo towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wspomniane koszty.

Część  towarzystw ubezpieczeniowych proponuje swoim klientom dwa rodzaje polis:

– pierwsza z nich jest przeznaczona dla osób, które często podróżują  – zarówno służbowo, jak i turystycznie,
– druga przeznaczona jest dla klientów wybierających się na urlop.

Zakres ubezpieczeń turystycznych obejmuje, w swoim podstawowym wariancie, ubezpieczenie zdrowotne od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i pomoc w podróży (KLA). W zależności od wybranego przez klienta wariantu, ubezpieczenie  może obejmować  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na innych osobach i rzeczach (OC), ubezpieczenie od ryzyka zniszczenia i utraty sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, czy biletu lotniczego oraz rezygnacji z korzystania z noclegu w hotelu.

Klient,  poza kupieniem obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW, może zdecydować się na dodatkowy zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować:  pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance)  –  KLA; wypłatę świadczenia  związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku – NNW; odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R;   pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP;  pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrotu – O/R; pokrycie kosztów rezygnacji z noclegu w hotelu – O/H; pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, przy ustalaniu wysokości składki, biorą za podstawę:

– zakres i sumy ubezpieczenia;
– planowany okres ubezpieczenia;
– zakres terytorialny ubezpieczenia;
– rodzaj, wariant i formę ubezpieczenia;
– liczbę osób ubezpieczonych;
– wiek ubezpieczonych;
– maksymalny okres jednorazowego pobytu ubezpieczonego poza granicami Polski;
– włączenie dodatkowych ryzyk takich, jak amatorskie uprawianie sportu narciarskiego i wszystkich jego odmian;
– wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów;
– wykonywanie pracy za granicą;
– powikłania lub zaostrzenia chorób przewlekłych;
– bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia jest dopasowana do potrzeb klienta i może wynosić  od 6000 euro do 100 000 euro. W przypadku ubezpieczenia kosztów odwołania imprezy turystycznej, bądź wcześniejszego powrotu, cena imprezy stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Podobnie, określona jest górna granica odpowiedzialności w przypadkach kosztów anulowania biletu i kosztów noclegu w hotelu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich ofertach dla klientów przewidują dopłaty, np. za pracę  za granicą,  za wiek powyżej 65 lat,  jazdę na nartach, uprawianie sportów. Przewidują  też zniżki dla rodzin czy grup.
Osoby pragnące skorzystać z ubezpieczenia mają możliwość wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje najbardziej korzystne warunki. Mowa tu o zakresie ubezpieczenia, wysokości składki,  wysokości świadczeń oraz zniżek.