Rodzaje ubezpieczeń kredytów hipotecznych

Wielu z nas marzy o własnym domu, miejscu gdzie będziemy mogli wszystko urządzić sami. Tylko niewielu stać na własne mieszkanie, przeważająca większość młodych małżeństw musi starać się o kredyt hipoteczny, zanim spełni swoje marzenie. Kredyt hipoteczny, będący obciążeniem właściwie przez całe życie, wymaga dodatkowego zabezpieczenia, o którym dowiadujemy się często dopiero w trakcie procedury kredytowej. Jakie ubezpieczenie musimy wykupić decydując się na kredyt hipoteczny? Czy wszystkie ubezpieczenia są konieczne? Jakie są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia?

W chwili obecnej, kiedy rynek pracy jest niestabilny, ubezpieczenia wydają się najrozsądniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza, że nadal zaciągamy 100% kredytu na nieruchomości. W takiej sytuacji zarówno kredytobiorca, jak i sam bank, pragnie gwarancji spłaty zadłużenia. Firmy ubezpieczeniowe oferują bogaty wachlarz ubezpieczeń kredytów hipotecznych. Najważniejsze, aby potencjalny klient w pełni świadomie wybrał ubezpieczenie i mógł korzystać ze wszystkich możliwości, jakie one oferuje.
Ubezpieczenie kredytu hipotecznego obejmuje różne warianty, część z nich jest obligatoryjna i bez nich nie otrzymamy pieniędzy na wymarzone lokum. Należą do nich: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym.

 

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego obowiązuje od momentu rozpoczęcia procedury kredytowania, do chwili wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jego celem jest pokrycie ewentualnych strat banku wynikłych w przypadku zaprzestania procedury przez kredytobiorcę. Bank jest narażony na ryzyko, ponieważ udziela kredytu, nie mając zapewnionego zabezpieczenia. Tymczasem możliwe jest powstanie wielu nieprzewidzianych przeszkód na drodze uzyskania wpisu do hipoteki. 

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest korzystne zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy. Zabezpiecza ono nieruchomość przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowych, takimi jak ogień. Jest to bardzo rozsądne ubezpieczenie, które naprawdę warto wykupić, nawet jeśli kupujemy nasze lokum za własne pieniądze.

Ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym

Umożliwia zaciągnięcie kredytu na 100% wartości nieruchomości przy całkowitym braku wkładu własnego lub przy jego minimalnej wysokości.
Zadłużając się na całe życie chcemy mieć pewność, że mimo różnego rodzaju przeciwności uda nam się spłacić zadłużenie. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są nowe ubezpieczenia kredytów hipotecznych, których jest coraz więcej.

Ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie, które pozwala rodzinie kredytobiorcy zredukować ekonomiczne skutki jego śmierci. Obejmuje, poza śmiercią naturalną i nieszczęśliwym wypadkiem, także trwałą niezdolność do pracy oraz poważną chorobę. Do ubezpieczenia można przystąpić w momencie składania wniosku kredytowego. Ochrona ubezpieczeniowa polega na wypłacie osobie uprawnionej kwoty równej sumie jeszcze nie spłaconego kredytu hipotecznego. Warunkiem wypłaty jest jednak wcześniejsza regularna spłata rat.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ubezpieczenie to umożliwia terminowe spłacanie kredytu w przypadku utraty pracy lub likwidacji działalności gospodarczej. W sytuacji takiej uzyskując statusu osoby bezrobotnej towarzystwo ubezpieczeniowe opłaca raty kredytu przez 12 miesięcy.

Ubezpieczenie od hospitalizacji

Ubezpieczenie to gwarantuje spłatę jednej raty kredytu za każdy 7-dniowy pobyt w szpitalu.

Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości

Ubezpieczenie to gwarantuje nam, że nawet przy spadku wartości nieruchomości bank nie będzie wysuwał wobec nas żadnych dodatkowych roszczeń, a nasze lokum będzie wystarczającym zabezpieczeniem umowy kredytu.

Firmy ubezpieczeniowe i banki oferują nam różne warianty ubezpieczenia kredytu hipotecznego, najważniejszejest, aby dokładnie przeczytać i zapoznać się z umową zanim ją podpiszemy.